חוות דעת פסיכיאטרית

מהי חוות דעת פסיכיאטרית ?

חוות דעת פסיכיאטרית הינה חוות דעת מומחה המוגשת למוסדות המדינה בשל סיבות שונות:  הגשת בקשה לקבלת הכרה כנכה, הגשת תביעת נזיקין,פגיעה נפשית ממערכת הביטחון וכו'.  חוות הדעת נדרשת במסגרת ההליכים המשפטיים  או רפואיים שבהן דן המוסד הרלוונטי.

כתיבת חוות דעת כרוכה בדרך כלל באיסוף מסמכים קפדני, בבדיקת עדויות כתובות ובבדיקה של הפונה נשוא חוות הדעת המבוקשת. רק לאחר בדיקת המסמכים והפונה מתקבלת ההחלטה או אכן ניתן לכתוב חוות דעת מנומקת של מומחה לבית המשפט, חוות דעת שמסקנותיה רצויות לפונה.לעיתים נראה שהפונה צודק בטיעוניו, אך אין אפשרות לכתוב חוות דעת ברוח זו שתהיה מבוססת דיה כך שתתקבל על ידי המוסד המתאים, בגלל חוסר במסמכים ובתיעוד.לאור בעייתיות זו אף פעם לא תנתן התחייבות מראש לכתיבת חוות דעת מומחה לבית המשפט לפני הבדיקה והעיון במסמכים.מאותה סיבה גם התעריף לתשלום יהיה סכום מסוים עבור הבדיקה וסכום נוסף עבור הכתיבה, אם אכן היא תתאפשר על פי הממצאים.

חוות דעת לצרכים רפואיים

במקרים שבהם עוברים המטופלים בין רופאים מטפלים שונים מסיבות שונות ונדרשת התייחסות לרקע הטיפולי או למצבו העכשווי של מטופל, נדרשת חוות דעת רפואית פסיכיאטרית, או כאשר טיפול רפואי מסוים מחייב גם התייחסות פסיכיאטרית.

חוות דעת לצרכים משפטיים

במקרים בהם מעורב הליך פלילי או משפטי כלשהוא, נדרשת חוות דעת רפואית-משפטית, על מנת לאשר או לשלול את כשירותו של אדם לעמוד לדין או להיות אחראי למעשיו. במקרים של כתיבת צוואה למשל, ע"י אדם הסובל ממחלה הפוגעת בתפקודו הקוגניטיבי, נדרשת חוות דעת פסיכיאטרית, שמטרתה לאשר את צלילות דעתו של האדם בעת כתיבת הצוואה.

חוות דעת פסיכיאטרית לבית משפט

חוות דעת פסיכיאטריות נדרשות ונכתבות למטרות שונות. חוות דעת מטעם בית המשפט נכתבות לגבי נכות הנגרמת מתאונות דרכים, או מנזקים אחרים – לדוגמא:  צלקת בעקבות טיפול קוסמטי.

חוות דעת מטעם בית המשפט נכתבת בעקבות מינוי השופט, לאחר הסכמה בכתב של עורך חוות הדעת החומר מועבר ע"י הצדדים, וחוות הדעת נכתבת אחרי העיון בחומר ובדיקת התובע. בדרך כלל אין הופעה בתיק, אלא רק תשובות לשאלות הבהרה של הצדדים, אם קיימות. זה לא כלל מוחלט, ולעיתים יש חקירה של כותב חוות הדעת בבית המשפט.

חוות דעת פסיכיאטרית פרטית

עבור הצבא בשאלת כשירות לשירות צבאי, או צורך בהקלות בשירות, או לחילופין רצון של אדם שקבל פטור משרות, דווקא כן לשרת.

חוות דעת בעניין פגיעות נפשיות בצבא – הפרעה פוסט טראומטית.

חוות דעת בנושא כשירות לשאת נשק ע"י אזרחים.

חוות דעת בעניין כשירות לחתימה על מסמכים וצוואות.

חוות דעת בתחום הנזיקין ואחוזי נכות לנפגעי עבודה, לביטוח לאומי ולבתי משפט.

חוות דעת בתחום הפלילי שעוסקות באחריות פלילית.

חוות דעת למרכז הרפואי לבטיחות בדרכים – מרב"ד, בשאלת כשירות לנהיגה בטוחה

חוות דעת לבתי דין רבניים בתחומים שונים.